Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Advokatspalten: Equity Release- Finns det hopp för en lösning?

Annons - Svenska magasinet

Advokatspalten: Equity Release- Finns det hopp för en lösning?

2012-05-08

För en tid sedan kunde man läsa i pressen om en situation rörande en grupp av icke residenta personer som hade ingått Equity Release-kontrakt med finansinstitut och som, då de var desperata för att kunna komma till en lösning på sina problem, hade vänt sig till Skatteverket i Málaga (Agencia Tributaria), för att ansöka om en möjlig lösning. I dessa nyheter i pressen gavs uttryck för en viss pessimism rörande de drabbades möjligheter att kunna uppnå en verklig lösning på sina problem.


Skicka till en vän

Av advokat Tomás Fernández García, IURA Despacho Jurídico S.L.P.


Vi förstår helt och fullt de drabbades oro. Många av dessa är äldre personer, som har sett sina liv och familjeomgivningar påverkas allvarligt av de konsekvenser som Equity Release-kontrakten orsakat och som vi inte tvekar om att karakterisera som bedrägliga. Vi känner sympati för de drabbade och vi önskar att de slutligen ska kunna uppnå en verklig lösning och att de fruktansvärda konsekvenserna som följer Equity Release ska kunna undvikas.
 
Innan denna senaste information kom fram och som vi kommenterar här, har vi tidigare publicerat olika artiklar, i vilka vi i detalj har förklarat Equity Release-produkternas natur, dess bedrägliga karaktär och de allvarliga skador som de skulle kunna orsaka berörda personer. I våra tidigare artiklar gav vi ett optimistiskt budskap, trots allvaret, då vi informerade om att det visst finns verkliga möjligheter att uppnå rättsligt skydd om man använder sig av lämpliga  förfaringssätt. I detta avseende är vi oeniga med den pessimism som man kunde förnimma i pressens information och som motiverar vår publicering här. 
 
Det finns redan många grupper av drabbade som försvarar sig på ett effektivt sätt inför den spanska domstolen och som uppnår verkliga åtgärder från domstolen för att undvika finansinstitutens utmätning som orsakas av Equity Release. 
Vi påminner på nytt om de generella linjer för de drabbades försvar:
 
a) Möjligheten finns att påbörja ett brottmålsförfarande mot finansinstituten och dess lagliga representanter, då de kontrakt som upprättats med klienterna  eventuellt skulle kunna vara av en kriminell natur. Många spanska domstolar har redan accepterat denna möjlighet med en första konsekvens, att de rättsförfaranden som finansinstituten skulle kunna påbörja för utmätning, därmed kan stoppas. 
 
b) Om finansinstitutet har påbörjat en utmätning av Ditt hypotek, bör Du omedelbart ansluta Dig till detta förfarande och bestrida utmätningen, som då skulle paralysera finansinstitutets agerande och dessutom ha betydande möjligheter att kunna lyckas.
 
c) Det finns en sista möjlighet, nämligen att agera före bankerna, genom att man gör en ansökan i domstol om att Equity Release och dess kontrakt skall ogiltigförklaras.
Det är möjligt att kostnaderna för dessa rättsliga ageranden oroar Dig. Det är fullt förståeligt, men det finns flera grupper av drabbade som får hjälp av advokatbyråer, till begränsade kostnader och som de drabbade kan påta sig. Då det finns goda möjligheter att kunna uppnå en lösning, bör Du söka hjälp och inte se striden som förlorad.
 
Fråga advokaten
Denna text är skriven av advokat Tomás Fernández García, abogado på IURA Despacho Jurídico S.L.P. Har du någon fråga kan du e-posta den till: [email protected]
Ulrica Jonsson, Skandinavisk representant, IURA Despacho Jurídico S.L, tlf: 618 418 336.Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255