Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Hur kan jag undvika att olika företag ständigt ringer till mitt hem för att erbjuda produkter eller tjänster som jag inte har bett om?

Annons - Svenska magasinet

Hur kan jag undvika att olika företag ständigt ringer till mitt hem för att erbjuda produkter eller tjänster som jag inte har bett om?

2011-12-13

Det Du beskriver är vad vi kallar ”telefonspam”, ett aggressivt sätt för att göra reklam och som består av att ge icke önskade och upprepade kommersiella erbjudanden via telefon. Detta sker ofta på olägliga tidpunkter som orsakar förståeliga besvär för de som drabbas och som kränker den grundläggande rättigheten till personligt och familjärt privatliv.


Skicka till en vän

Av Antonio Castillo, Abogado

Nämnda marknadsföringssätt påbörjades inom sektorn för telefonbolag, men senare har detta kommit att utökas till andra sektorer, framför allt efter avskaffandet av monopol och i och med de nya normerna för kommersiell liberalisering.

För att försöka förmildra ökningen av denna praxis, bedömer lagen Ley de competencia Desleal (som man skulle kunna översätta till lagen mot illojal konkurrens), såsom ”aggressiva metoder av trakasseri” det att ”ge icke önskvärda och upprepade erbjudanden via telefon, fax, e-mail, eller andra kommunikationsmedel på distans”. Lagen kräver att företagen ska använda sig av kommunikationssystem som tillåter konsumenten att skriftligt få ange sitt avståndstagande till att mottaga kommersiella erbjudanden fortsättningsvis och lagen förbjuder att nämnda telefonsamtal sker från dolda nummer.

I det fall man inte vill ta emot nämnda telefonsamtal fortsättningsvis, bör man kräva av den person som har ringt, att denne tillhandahåller en e-mail adress, faxnummer, eller postadress som tillåter Dig kunna lämna tillförlitligt skriftligt omnämnande om Ditt avståndstagande från att vilja ta emot fler telefonsamtal. I de fall de nekar Dig till detta, eller att telefonsamtalen skulle fortsätta efter att Du har kommunicerat Ditt avståndstagande till dessa, har Du följande möjligheter för att försöka uppnå ett avslut på denna praxis:

1).  Lämna in en stämningsansökan till ”Juzgado de lo Mercantil” (Handelsdomstolen) på den ort där Du bor, i vilken man gör en begäran om skadestånd och om att denna praxis ska upphöra. Nämnda stämningsansökan, för vilken det är obligatoriskt att ha advokat och ”procurador” (annat juridiskt ombud), ska lämnas in inom ett år efter det att händelsen har inträffat.

2). Lämna in en anmälan hos ”Agencia Española de Protección de Datos” ( Spanska dataskyddsbyrån). Dessförinnan ska man hos det företag som genomfört påringningarna, ha ansökt om att de ska ta bort de personuppgifter som de har registrerade i sina arkiv (man kan hitta all information om rättigheter och tillvägagångssätt för att göra en anmälan,  på www.agpd.es).
Å andra sidan, även om detta i sig inte försäkrar att oönskade kommersiella telefonsamtal upphör, finns i flertalet länder de s.k. ”Listas Robinson” (Robinsonlistor), för att försöka förhindra eller minska möjligheten att drabbas av telefonspam. Det är ett register som vilken person som helst kan registrera sig i gratis, för att på så vis undvika att få reklam. De annonserande företag som använder sig av personuppgifter som de inte har erhållit av klienten själv, är skyldiga att först konsultera nämnda listor. På webben www.listarobinson.es, finns detaljerad information om hur man går till väga för att inkluderas i nämnda listor och om vad detta innebär för såväl enskilda personer, såsom för de annonserande företagen.

I vilket fall som helst och oberoende av föregående alternativ, rekommenderar vi att Du på telefon påpekar från första början för det annonserande företaget, att Du i det fall de oönskade påringningarna fortsätter, kommer att gå vidare med att lämna in såväl en stämningsansökan i domstol för att detta ska upphöra, såsom att göra en anmälan hos ”Agencia Española de Protección de Datos”. På så vis tar de notis om att Du är en konsument som är upplyst vad det gäller att skydda Dina rättigheter och det finns på det sättet många möjligheter att de upphör frivilligt med att besvära Dig med telefonspam.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokat Antonio Castillo, Abogado på IURA Despacho Jurídico S.L.P. Har du någon fråga kan du e-posta den till: [email protected]
Ulrica Jonsson, Skandinavisk representant, IURA Despacho Jurídico S.L, tlf: 618 418 336.
Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255