Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Kan finansieringsavtal ogiltighetsförklaras på grund av brist på samtycke?

Annons - Svenska magasinet

Kan finansieringsavtal ogiltighetsförklaras på grund av brist på samtycke?

2010-12-10

I dagsläget finns ett flertal finansiella produkter, som på grund av deras tekniska och språkliga komplexitet är svåra att förstå för konsumenten. Detta kan i många fall leda till okunskap om vad man egentligen avtalar om. Okunskapen kan leda till ogiltighet av avtalet, om försäljarna av produkterna brister i sina skyldigheter att informera, eller om dokumenten som undertecknas inte uppfyller vissa krav


Skicka till en vän

De spanska domstolarna har med stöd av Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios (konsumentskyddslagen), Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/39/EG om marknaden för finansiella instrument samt Real Decreto relativo a las empresas de servicios de inversión (kungligt lagdekret om företag som erbjuder investeringstjänster) 217/2008 av den 15 februari, förklarat att förekomsten av brister i samtycket kan leda till att avtalet är ogiltigt, och att parterna därmed ömsesidigt ska lämna tillbaka vad som har varit föremål för avtalet, med avkastning och räntor, i enlighet med artikel 1303 i Código Civil (spanska civillagen). Därmed återgår parterna till samma personliga och ekonomiska situation som de var i innan den ogiltigförklarade rättshandlingen företogs.

För det första stadgar nämnda regler att informationen till kunderna ska vara tydlig, korrekt, exakt, tillräcklig och överlämnad i god tid för att undvika felaktig tolkning, samt att informationen ska betona de risker som varje värdepappersaffär medför, särskilt om det gäller finansiella högriskprodukter, så att kunden i detalj känner till följderna av den produkt som han eller hon köper.

Förutom att standardavtalen ska innehålla de grundläggande särdragen som stadgas i den spanska konsumentskyddslagen, ska de dessutom innehålla information om villkoren för ändring och uppsägning av avtalet innan det löper ut, information om att parterna är bundna av uppförandekoder som stadgas i regelverket om värdepappersmarknaden och som fastställs av Ministerio de Economía y Hacienda (finansdepartementet). Det är obligatoriskt att överlämna avtalsdokument som har med operationen att göra till kunden.

Vi vill framhålla att låneinstitutet måste utarbeta ett så kallat ”lämplighetstest” innan avtalet ingås, i vilket den framtida investerarens profil och hans lämplighet för att köpa vissa finansiella produkter fastställs. Avsaknad av detta test, eller avtal om produkter som inte är anpassade efter investerarens profil, kan likaså leda till ogiltighet av finansieringsavtalet.

I vilket falls om helst rekommenderar vi, i egenskap av juristfirma, att läsarna noggrant studerar och analyserar finansieringsprodukten innan de ingår avtal om köp av densamma.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s Advokatbyrå som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du e-posta den till: [email protected]
Ulrica Jonsson, Skandinavisk Representant, IURA Despacho Jurídico, tlf: 618 418 336.
Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255