Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Nya politiska dimridåer i SINK-frågan

Nya politiska dimridåer i SINK-frågan

2010-05-10

Med en papegojas envishet har jag i dessa spalter upprepat att en förändring av SINK-skatten inte alls behöver förhandlas med Spanien. I anvisningarna till dubbelbeskattningsavtalet mellan länderna görs det fullständigt klart att om svensk skattelagstiftning i något avseende är mera positiv för individen än vad som anges i dubbelbeskattningsavtalet, så gäller skatteförfattningen. Motsatta förhållandet gäller också, dvs ger ett dubbelbeskattningsavtal bättre förmåner än svensk skatteförfattning, så ska avtalet gälla före en författningstext. Så är också förhållandet vad gäller svenska pensionärer i Frankrike.


Skicka till en vän

Alliansens företrädare – även de fyra moderata riksdagsledamöterna på besök på Costa del Sol - hävdar fortfarande att det inte går att göra någon ändring i nu gällande regler pga Spaniens påstådda obenägenhet att vilja omförhandla dubbelbeskattningsavtalet. När SINK-klubben skaffat bevis för att några formaliserade försök inte gjorts hävdas att det handlat om informella underhandskontakter.
Det verkar också fortfarande i moderaternas retorik som om det bara handlar om problemet att vänta på återbetalning. Man säger att Spanien är ovilligt ändra på avräkningsreglerna och kallar nuvarande avräkningssystem för omvänd avräkning. Man verkar mena att normalläget borde vara att Spanien bara skulle beskatta oss för en eventuell skillnad mellan SINK och spansk progressiv inkomstskatt. På så sätt skulle Sverige kunna ta ut 25 % av alla och Spanien skulle bara få beskatta oss för den del som eventuellt överstiger 25 %! Det finns förmodligen inte alls med i sinnevärlden att göra någonting åt själva SINK-frågan, utan bara att ändra avräkningsreglerna! Vill man ha förändring av avräkningsreglerna krävs nämligen omförhandling. Vill man ha förändring av SINK-skatten krävs bara ett riksdagsbeslut.

I hela resonemanget bortses från att en stor del av oss har högst ordinära inkomster och någonstans finns fortfarande bilden av utlandssvensken som varande en rik knösus som smiter från svenska skatter. För det första har verkligheten förändrats vad gäller möjligheten för vanliga pensionärer med vanliga inkomster att bosätta sig utomlands, tack vare att vi förmodligen kommer att vara den generation som haft de bästa ekonomiska förutsättningarna, vad vi än själva tycker som fått meddelande om sänkt pension för 2010. För det andra finner den som skulle vilja ”smita från skatt” snart att Spanien har hårdare beskattning av kapital, förmögenheter, fastigheter och arv än vad Sverige har. Däremot drabbas vi pensionärer med medelmåttiga inkomster i högre grad av den regressiva SINK-skatten ju lägre inkomsten är. Är inkomsten tillräckligt låg så blir SINK-skatten i förlängningen alla de 25 procent som vi preliminärbeskattats med, därför att då har Spanien över huvud taget inte beskattat den låga inkomsten. Omvänt så drabbas de av oss som har höga inkomster i mindre grad ju högre inkomsten är. Om inkomsten är tillräckligt hög så får vi tillbaka hela SINK-skatten. Det är denna förhållandevis lilla skara som Spanien skulle kunna beskatta om Alliansen finge igenom förändring i avtalet om avräkningsreglerna. Tacka fasen för att man inte är intresserad av det!

Det är bara vart fjärde år som det över huvud taget är möjligt att få våra svenska politiker att lyssna på oss, för då vill dom ha våra röster. Vi får inte nöja oss med vaga löften från moderaterna om att omförhandla dubbelbeskattningsavtalet under nästa mandatperiod om man fortsatt är i regeringsställning. Vi måste utnyttja att det är ett valår. Det finns jämlikhetsaspekter som även de rödgröna borde kunna lyssna på (regressiv beskattning, olika behandling i olika länder). Vi måste spela ut partierna mot varandra och har inte råd med att bara vända oss till en part! En tidigare negativ inställning från en tidigare socialdemokratisk partiledning behöver inte vara ett nej från den nuvarande, som med ett lånat uttryck från moderaterna gärna kallar sig de nya socialdemokraterna.

Per-Olof Larsson
Almuñécar
Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255