Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Riksdagsledamöter lyssnar in sig hos Spaniensvenskar

Annons - Svenska magasinet
Fyra riksdagskvinnor för Moderaterna besöker svenskkolonin. Fr. v. Magdalena Andersson, Inger René, Ewa Thalén Finné och Hillevi Engström

Fyra riksdagskvinnor för Moderaterna besöker svenskkolonin. Fr. v. Magdalena Andersson, Inger René, Ewa Thalén Finné och Hillevi Engström

Riksdagsledamöter lyssnar in sig hos Spaniensvenskar

2010-04-16

Vi har blivit uppvuxna med myten att Sverige är bäst i världen. Att ta på ”nya ödmjuka kläder” och sätta på ”nyfikna glasögonen” gör att man får upp ögonen för andra länder. Det menar fyra riksdagsledamöter från Moderaterna som besökte svenskkolonin på Costa del Sol


Skicka till en vän

Av Ola Josefsson

Spanien är för närvarande ordförandeland i EU och det finns ett stort intresse av att lyssna in sig hos Spaniensvenskarna vad det pratas om här, menar de fyra riksdagsledamöterna.
-Vi hör från många håll hur sjukvården i Spanien prisas. Med EU är sjukvården gränsöverskridande. Vi får höra att sjukvården i Spanien är minst lika bra som i Sverige om inte bättre, säger Magdalena Andersson, riksdagsledamot för moderaterna i socialutskottet.

De fyra riksdagsledamöterna från Moderaterna besökte SWEA, Svenska kyrkan och Marbellas borgmästare Angeles Muñoz Uriol. Det blev även ett besök vid den spanska flyktinghjälpskommissionen, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR.
-Det mesta är gränsöverskridande. Vårt arbete i Sverige rör EU-frågor. Även om riksdagshuset ligger i Stockholm ligger en del av det i Bryssel. För oss är det viktigt att lära känna andra delar av Europa.

Costa del Sol har en stor koloni av svenskar. Bland de fyra riksdagsledamöterna finns det ett stort intresse av att veta hur utlandssvenskarna ser på Sverige, på distans.
Hillevi Engström nämner områden som det arbetas extra hårt på i det gränsöverskridande Europa.
-Ett exempel rör konsumentlagstiftningen med möjligheter till öppet köp och bytesrätt.

Ett av de ämnen som intresserar Spaniensvenskarna är dubbelbeskattningsavtalet som statsminister Fredrik Reinfeldt tog upp som ett PS i det brev som gick ut till utlandssvenskar inför valet 2006:
”För dig som bor i Spanien kan jag snabbt berätta om vår inställning till dubbelbeskattningsavtalet. Vi tycker inte att det är rimligt att enskilda ska ligga ute med dessa pengar. Därför vill vi att avtalet ska omförhandlas så att reglerna liknar de i Frankrike, och vi kommer att driva frågan om en omförhandling och harmonisering av dubbelbeskattningsavtalen”.

Det har snart gått en mandatperiod sedan brevet skickades ut och ingenting har hänt, kommer något att hända?
-Vi har inte ändrat oss i den uppfattningen. Problemet är att det är ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien, ett bilateralt avtal, det har inget med EU att göra. Spanien har just för tillfället inget intresse av att lösa detta, de har prioritet på andra saker.

Enligt Inger René hoppas Alliansen kunna lösa detta och omförhandla dubbelbeskattningsavtalet under nästa mandatperiod om de vinner valet i september.
Trots att Sverige och Spanien har haft posten som EU:s ordförandeland sedan juli i fjol så har inte frågan om dubbelbeskattningsavtalet kommit upp på bordet. Av den orsaken att det är ett tvåsidigt avtal mellan länderna och inte har med EU att göra.

I september är det val till riksdagen. Som svensk bosatt i Spanien har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet men däremot inte i valen till landstings- och kommunfullmäktige. Du behåller rösträtten automatiskt i tio år efter det att du flyttade utomlands. Därefter måste du själv anmäla dig för en ny tioårsperiod.
För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten ”Anmälan om ny adress/röstlängd” och skicka in den till Skatteverket. Adressen står på blanketten. För att den ska hinna behandlas i tid bör du se till att den är framme hos Skatteverket senast den 15 juni.
För att röstkort och annan information ska kunna nå dig i utlandet är det viktigt att du uppdaterar din adress hos Skatteverket i Sverige. Om din adressanmälan kommer senare men före den 20 augusti medför den att du tas upp i röstlängden vid alla val i 10 år framåt och du får ett röstkort som skickas från Sverige den 23 augusti. Du får däremot inte automatiskt något brevröstningsmaterial. Utlandsröstkortet är främst till för att användas vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsulat.

I början av mars informerade valmyndigheten om att antalet röstberättigade enligt den preliminära statistiken den 1 mars var 7.080.123 (den 20 augusti fastställs röstlängden). Vid samma tidpunkt hade det tillkommit (registrerats) 55 nya partibeteckningar, sedan valet 2006.


SINK-skatten: Detta har hänt
Våren 2009 bildades SINK-klubben, en sammanslutning för svenskar som är bosatta i Spanien. Klubben har beslutat att driva ett projekt med målsättningen att Sveriges och Spaniens regeringar omförhandlar dubbelbeskattningsavtalet från 1976. Av det nya, kommande avtalet, ska framgå att svenskar i Spanien endast beskattas i hemvistlandet.
SINK-klubben har därefter skickat in en begäran om utlämnande av allmänna handlingar kring vad som har behandlats i kontakterna mellan Sverige och Spanien.
Den 6 maj svarade Helena Winter, rättssakkunnig vid Skatte- och tullavdelningen och enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor, med att det inte finns några handlingar att lämna ut.
Hon skriver vidare att det vid ”flera tillfällen har tagits underhandskontakter med våra spanska motsvarigheter som inte visat något intresse av att ändra bestämmelserna om avräkning”.
”Om Spanien därför i framtiden skulle komma att ändra sin inställning är vi givetvis beredda att ta ställning till ett eventuellt förslag om omförhandling av de nu aktuella bestämmelserna”.
SINK-klubben tog därefter kontakt med Spaniens motsvarighet. Från Vicepresidencia segunda del gobierno y ministerio de economia y hacienda kom det ett svar den 8 september 2009:
”För det första har vi inte mottagit någon förfrågan i denna sak från Sverige. För det andra; att kunna omförhandla dubbelbeskattningsavtalet måste vi få information från Sverige”.
SINK-klubben har därefter tagit kontakt med ombudsmannen, Defensor del Pueblo, i Spanien vars uppgift är att medla mellan medborgare och förvaltning. Ombudsmannens uppgift är att lämna förslag eller meddela sin uppfattning i vägledande syfte.
Ombudsmannen anser att dubbelbeskattningsavtalet bör omförhandlas och välkomnar att Sverige tar kontakt med Spanien.
Senaste nytt (!) från Sverige är att dubbelbeskattningsavtalet ska ses över, i arbetsgrupperna som tillsätts av statsrådsberedningen. Förhoppningen är att en omförhandling av dubbelbeskattningsavtalet ska ingå i Alliansens valmanifest för 2010.
Mycket av det hänger på om de sex motioner i frågan som för närvarande ligger i riksdagen blir behandlade. Detta bör i så fall ske före sommaren.
SINK-klubben har vidarebefordrat svaren från de spanska myndigheterna till finansdepartementet i Stockholm.
Fortsättning följer…


Du hittar blanketten ”Anmälan om ny adress/röstlängd” här

Här kan du rösta i Spanien, se här

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255