Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Fråga advokaten: Framtidsfullmakter – Sverige och Spanien

Annons - Svenska magasinet

Anna Carlsson

Anna Carlsson

Fråga advokaten: Framtidsfullmakter – Sverige och Spanien

2019-04-09

Min mamma har en lägenhet i Spanien där hon brukar vara några månader om året. Hon börjar emellertid bli äldre och om ett par år finns risken att hon inte längre orkar åka dit lika mycket som tidigare. Jag har för avsikt att hjälpa henne med skötsel av lägenheten och kontakten med banken när hon inte längre orkar och undrar om det finns något vi kan göra redan nu för att underlätta detta?


Version för utskrift Skicka till en vän

Av ADVOKATFIRMAN ISACSSON
Lars Isacsson & Anna Carlsson
e-post: [email protected]
www.isacsson.es, +34 952 90 82 37


Hej och tack för frågan. Den som har tillbringat en tid i Spanien har säkert vid något tillfälle blivit varse om att möjligheterna att uppdra åt någon annan att exempelvis representera henne eller honom på banken, elbolaget och inför de spanska myndigheterna är mer begränsade än i Sverige. Det här blir framförallt ett problem för de som exempelvis väljer att att tillbringa alltmer tid i Spanien på ålderns höst och som kan behöva hjälp av någon anhörig för att sköta ekonomiska och personliga angelägenheter.

Ett enkelt sätt att försäkra sig om att någon som man litar på kan hjälpa till när det behövs är att utfärda en så kallad framtidsfullmakt, eller en poder preventivo som det heter på spanska.

En poder preventivo kan, i likhet med en vanlig fullmakt, bli gällande från och med dess undertecknande men den kan även begränsas till en eventuell framtida tidpunkt då fullmaktsgivarens fysiska eller mentala hälsotillstånd har blivit sådant att hon eller han inte längre kan tillvarata sina rättigheter eller fullgöra sina skyldigheter. Det som skiljer en poder preventivo från en vanlig spansk fullmakt är emellertid att den inte upphör att gälla då fullmaktsgivaren exempelvis blir dement eller råkar ut för något annat som föranleder att hon eller han förlorar sin rättshandlingsförmåga. En poder preventivo är ett offentligt dokument som upprättas inför en notarius publicus. I fullmakten kan förutsättningarna för dess giltighet specificeras och det går exempelvis att uppställa krav på att fullmaktsgivarens sjukdomstillstånd ska styrkas genom ett läkarintyg.

För den som har egendom i Spanien kan det vara en god idé att fundera på om det kan finnas behov av att utfärda en poder preventivo, detta för såväl hans eller hennes egen skull som för någon annans. För makar och sambor som äger en fastighet gemensamt kan det underlätta betydligt om det finns en poder preventivo som låter den ena av parterna handla å bådas vägnar för det fall den andra inte längre är förmögen att medverka till exempelvis en försäljning.

Den 1 juli år 2017 infördes även i Sverige möjligheten att utfärda en så kallad framtidsfullmakt. Precis som för testamenten finns det för framtidsfullmakter en del formella krav som måste iakttas för att fullmakten ska bli giltig. Exempelvis måste fullmakten vara skriftlig, bevittnad av två personer och det ska framgå vem som är fullmaktshavare samt under vilka förutsättningar hon eller han får lov att ta fullmakten i bruk. Det är sedermera fullmaktshavaren som själv avgör när förutsättningarna för att börja använda fullmakten är för handen, såvida fullmaktsgivaren inte i fullmakten har överlämnat detta ansvar till en domstol. Vi har erfarenhet av att bistå klienter vid upprättandet av såväl svenska som spanska framtidsfullmakter och ni är givetvis välkomna att kontakta oss för det fall ni vill ha rådgivning eller hjälp på detta område.
 


Lars Isacsson

Lars Isacsson


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255