Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Fler frågor om Equity Release:

Annons - Svenska magasinet

Fler frågor om Equity Release:

2009-04-06


Version för utskrift Skicka till en vän

Fråga nr 1: Vi upptäcker att den “Equity Release” som vi har investerat i ger oss betydande förluster. Bör vi fortsätta att upprätthålla investeringen, eller bör vi häva den?

Svar: Först och främst bör Ni vara medvetna om, att den finansiella struktur som Ni har investerat i, förmodligen är en affär av bedräglig karaktär. Detta innebär att investeringen aldrig kommer att kunna uppfylla de löften och förväntningar som utlovades i den stund, då Ni skrev under kontraktet. Det mest tillrådliga är att informera sig via en specialiserad advokat, gällande förutsättningarna för att kunna häva investeringen.

Fråga nr 2: Vad kan det få för konsekvenser att häva ett “Equity Release”-kontrakt?

Svar: Om Ni vill häva kontraktet med banken utanför domstol, är det normala att såväl banken som den enhet där Era pengar är investerade, kommer att debitera en ganska betydande summa för att avtalet ska upphöra. Denna summa kan variera mellan 4 och 8 % av investeringen. Därutöver tillkommer kostnader för upphävandet av hypoteket, bankens advokat och registrerad handläggning. Om Ni häver kontraktet med banken, bör Ni på förhand skriftligen informera Er om, vilka de konkreta ekonomiska konsekvenserna kan komma att bli vid annulleringen.

Fråga nr 3: Vad händer i detta fall med de förluster, som uppkommit under investeringens förlopp?

Svar: De redan uppkomna förlusterna kommer sannolikt att öka på grund av avgifterna och omkostnaderna som beskrivits tidigare. Det är av denna anledning som man inte brukar rekommendera att förhandla med banker utan att ha en oberoende juridisk rådgivning till sitt förfogande.

Fråga nr 4: Ska de ekonomiska rådgivarna som rekommenderade oss att göra investeringen också ta ansvar för det, som de ekonomiska förlusterna genererat på vår förmögenhet?

Svar: Klart och tydligt ja. De ekonomiska rådgivarna har, i de flesta av fallen, erbjudit sina “professionella” tjänster utan att på något sätt vara behöriga i Spanien för att få erbjuda ekonomisk rådgivning eller investeringar. Deras agerande är ett brott som på spanska kallas “intrusismo profesional” (obehörigt utövande av ett yrke). Som en konsekvens av detta, fastställs en skyldighet att ansvara för de skador som orsakats av omnämnda agerande. I många fall, är rådgivningen, den skattemässiga och rättsliga, som dessa förmedlare erbjuder totalt bristfällig och till och med falsk. Den information som ges av dessa “professionella”, är designad för att övertala de intresserade till att skriva på “Equity Release”-kontrakten. Detta bedrägliga agerande innebär också en skyldighet att täcka för den sveda och värk, som orsakats av förmedlarna. Förutom skyldigheterna sedda utifrån en brottslig karaktär, fastställer även civilrätten flera sätt för att dessa “rådgivare” ska ställas till svars angående sina skyldigheter gentemot kunden för de skador som genererats. Er advokat kan informera Er om detta.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s Advokatbyrå som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du e-posta den till: [email protected]
Ulrica Jonsson, Din Skandinaviska Representant
Mobil: 618 418 336
Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2022 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255