Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Anders Borg om skatteavtalet Spanien-Sverige: Svagt intresse från Spanien att förändra avtal

Annons - Svenska magasinet

Anders Borg om skatteavtalet Spanien-Sverige: Svagt intresse från Spanien att förändra avtal

2007-05-09

Agneta Lundberg, riksdagsledamot (s) har riktat en skriftlig fråga till finansminister Anders Borg angående dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien. Agneta Lundberg skriver:


Version för utskrift Skicka till en vän

”Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal med Spanien. Detta avtal är man mycket missnöjd med bland de svenskar som bor i Spanien inte minst de pensionärer som bor där.
När man som pensionär boende i Spanien vill ta ut sin svenska pension betalar man först skatt i Sverige. Sedan får man deklarera för bruttobeloppet i Spanien. När du skickar en kopia på din spanska deklaration till Skatteverket i Stockholm får du tillbaka en summa motsvarande den spanska skatten. Under en period på flera månader ligger du dock ute med pengar för skatt i två länder. För många är detta onödigt byråkratiskt och dessutom ett bekymmer rent ekonomiskt, som kan innebära att man måste låna i bank till dess skattepengarna kommer från Sverige.
Vårt medlemskap i EU ska ju underlätta rörligheten mellan länder. När det gäller finländare skrivna i Spanien och svenskar boende till exempel i Frankrike, så beskattas de endast i hemvistlandet. Det är angeläget att reglerna underlättar rörligheten mellan länderna och att de är lika för alla medborgare oavsett var de bor i Europa.
Det spansk – svenska avtalet som jag här åberopar är 30 år gammalt och det har hänt väldigt mycket under denna tid bland annat så är Sverige nu medlem av den Europeiska unionen. Denna fråga är en viktig politisk fråga för svenska pensionärer i Spanien. Min fråga till finansminister Anders Borg är därför:
Har ministern för avsikt att omförhandla avtalet med den spanska regeringen så att det harmoniseras så att även de svenska pensionärerna endast beskattas i hemvistlandet?”

Svar på fråga 2006/07:784 av Agneta Lundberg (S) Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien

Agneta Lundberg har frågat mig vad jag avser att göra för att omförhandla skatteavtalet med den spanska regeringen så att svenska pensionärer endast beskattas i hemvistlandet.

Bakgrunden till frågan är att skatteavtalet mellan Spanien och Sverige föreskriver att utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen och utbetalningar på grund av pensionsförsäkring som betalas från Sverige till mottagare med hemvist i Spanien får beskattas i Sverige.
Om mottagaren är begränsat skattskyldig i Sverige sker beskattningen normalt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK. Skatteuttaget är 25 procent av betalningens belopp. Även Spanien som hemviststat har rätt enligt avtalet att beskatta sådana betalningar. Den dubbelbeskattning som uppkommer undanröjs genom avräkning av den spanska skatten från den svenska.

Det vanliga sättet att undanröja denna dubbelbeskattning vore att Spanien som hemviststat medgav avräkning av den svenska skatten mot spansk skatt. Det hade då varit tillräckligt om den skattskyldige hade betalat in eventuell mellanskillnad mellan den svenska och spanska skatten till spanska skattemyndigheter. Den skattskyldige hade då inte under någon tid behövt ligga ute med skatten.

Tyvärr var detta en ordning som Spanien vid förhandlingarna om skatteavtalet inte kunde acceptera. Spanien insisterade på att få den primära beskattningsrätten till denna typ av betalningar. Som en eftergift gick Sverige med på att medge avräkning av den spanska skatten mot svensk skatt (så kallad omvänd avräkning). Problemet med denna ordning är att den spanska skatten är okänd då den svenska skatten dras, det vill säga vid utbetalningen. Svensk skatt återbetalas så snart den skattskyldige till Skatteverket redovisat hur stor spansk skatt som erlagts på betalningen.

Jag är fullt medveten om att detta system inte är det enklaste att hantera för de berörda. För många pensionärer, framför allt de som lever på små pensioner, är det naturligtvis besvärligt att tvingas ligga ute med skatt i två länder under en tid.

Den ordning som vi har i skatteavtalet med Spanien beträffande dessa betalningar är resultatet av att de avtalsslutande staterna haft olika utgångspunkter och gjort olika prioriteringar vid avtalsförhandlingen. Precis som alla andra skatteavtal innehåller även detta avtal kompromisslösningar. Den gällande ordningen är inte i enlighet med den linje som Sverige driver vid förhandlingar om skatteavtal, nämligen att Sverige som källstat beskattar utbetalningen och att hemviststaten får avräkna denna skatt.

En ändring i den nuvarande ordningen kräver att skatteavtalet mellan Spanien och Sverige tas upp till förnyade förhandlingar. Detta är dock förenat med stora svårigheter. Skatteavtalet innehåller bestämmelser på många andra områden som i så fall skulle kunna komma att bli föremål för diskussion. Vid kontakter med våra spanska motsvarigheter har dessutom framkommit att det inte finns något intresse från spansk sida av att ändra avräkningsreglerna avseende pensionsbetalningar från Sverige.
Stockholm den 7 mars 2007
Anders Borg
Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2022 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255