Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Fråga om juridik: Blir vi skatteskyldiga i Spanien om vi blir kvar här till följd av corona-situationen?

Annons - Svenska magasinet

Fråga om juridik: Blir vi skatteskyldiga i Spanien om vi blir kvar här till följd av corona-situationen?

Fråga om juridik: Blir vi skatteskyldiga i Spanien om vi blir kvar här till följd av corona-situationen?

2020-06-09

Vi har blivit kvar i Spanien p g a corona-situationen. Blir vi skattskyldiga i Spanien om vi är kvar här? I så fall – vad ska vi tänka på?


Version för utskrift Skicka till en vän

ABOGADO LARS ISACSSON
info@isacsson.es
www.isacsson.es
+34 952 90 82 37


Hej och tack för frågan. Ni blir obegränsat skattskyldiga i Spanien om ni vistas här 183 dagar eller mer under ett kalenderår. Denna regel gäller oavsett hur man har ”skrivit sig” eller liknande. Regeln har heller ingenting med om man är folkbokförd och/eller skattskyldig i Sverige att göra – i Spanien gäller uteslutande spanska regler. Hur en situation där man är helt eller delvis skattskyldig i bägge länderna ska hanteras framgår i stor utsträckning av det svensk-spanska dubbelbeskattningsavtalet. Oavsett detta måsta man dock deklarera i bägge länderna om man är skattskyldig i dessa och därefter begära avräkning av inbetald skatt så att man inte beskattas dubbelt. Detta görs inte med automatik och det finns ingen samordning mellan länderna i detta avseende utan man måste själv vara aktiv för att hantera sin skattesituation.

Observera att de 183 dagarna inte behöver vara i följd utan det räcker med att det sammanlagda antalet dagar under ett kalenderår uppgår till detta. Förutom inkomstskatt måste ni överväga förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt, m m. Många skatteregler och skattesatser är regionala och det innebär att ni måste undersöka vad som gäller för just den region som ni ska flytta till. I Andalusien har det på senare tid införts ett flertal olika skattelättnader och det finns all anledning att uppdatera sig om dessa.

Med obegränsad skattskyldighet i Spanien menas att alla inkomster som ni har ska beskattas här oavsett var i världen dessa har sitt ursprung. Det gäller löneinkomster, utdelningar, pensioner, försäljning av aktier eller andra värdepapper, m m. Utöver detta måste man som skattskyldig i Spanien avge en deklaration som anger vilka tillgångar man har utanför Spanien. Deklarationen, som heter Modelo 720, infördes för första gången för inkomstår 2012 som ett led i bekämpningen av skattefusk. Den innebär att den som är skyldig att skatta i Spanien också ska avge en informativ deklaration angående tillgångar över ett visst värde som de äger utanför Spanien. Visserligen är Modelo 720 enbart informativ, d v s den innebär inte någon specifik skattskyldighet men måste likväl lämnas in, men följden av att inte avge denna deklaration eller att avge en felaktig sådan är mycket dryga böter. Om ni blir kvar här i sammanlagt 183 dagar eller mer i år finns det därför – oavsett anledningen till detta - anledning att i god tid överväga vad detta får för skattemässiga konsekvenser.

Välkomna till oss för närmare information och rådgivning angående detta.
 Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255