När kriget bröt ut i Ukraina hörde flera Sweor av sig till styrelsen i SWEA International och frågade om vi kunde hjälpa. Kunde vi i SWEA starta ett gemensamt donationsprojekt? Många av oss hade särskilt kvinnor och barn i åtanke.

Projektgruppen SWEA Ukraina bildades snabbt med Sweor från olika hörn i världen. Den första fråga gruppen ställde sig var vilka projekt, personer eller organisationer i Ukraina, grannländerna eller Sverige som kunde komma på tal med de förutsättningar som SWEAs stadgar ger? Man sökte brett och tre organisationer framträdde som mer intressanta än andra ur SWEA-perspektivet. Det var Childhood Foundation, SOS Barnbyar och Beredskapslyftet.

Motivet för valet
förklaras av
Monica Tinggård

Gruppens slutliga val och rekommendation till styrelsen i SWEA International blev Beredskapslyftet och deras projekt Ukrainian Professional Support Center.

En ny tillvaro ska byggas – SWEA hjälper till att ge pengar till det här projektet är att ge handfast stöd till ukrainska kvinnors möjlighet att lära sig svenska språket och kulturen, komma i kontakt med arbetsmarknaden och på så sätt kunna försörja sig och sina barn och finna sig tillrätta i Sverige. Ukrainian Professional Support Center startades i maj 2022 och redan i juni hade 80 kvinnor fått arbete.

Start för projekt Ukraina

Annons

Nu går startskottet för SWEA Ukrainaprojektet och vi hoppas på ett stort engagemang i alla avdelningar för att bidra till att projektet blir en stor succé!

En gemensam donation i bästa SWEAanda gör vår gemenskap starkare.

Vill ni ha mer information kontakta donationer@swea.org Projektgruppen Projekt Ukraina

Motivet för valet förklaras av Monica Tinggård, en av initiativtagarna. ”Precis som ett av SWEAs syften är att ge varandra lokalt stöd har Ukrainian Professional Support Center inrättats för att hjälpa ukrainska flyktingar att etablera sig i det svenska samhället. I korthet handlar det om utbildning i svenska och hjälp att komma ut i arbetslivet genom matchning med potentiella arbetsgivare.”