Den regionala regeringen har utlovat en minskning av förmögenhetsskatten. Den ska öka intresset för regionen hos investerare samt locka talang till södra Spanien. 

Regeringen hoppas att det nya förslaget ska övertala omkring 100 000 utländska medborgare som bor i Andalusien på halvtid att registrera sig i området. Presidenten för regionen, Juanma Moreno, försäkrade förra veckan att Andalusien inte chansar i såna här frågor. När planerna presenterades berättade han att man har kalkylerat för att bortfallet från förmögenhetsskatten kommer kompenseras när fler köpstarka individer bosätter sig permanent i regionen. Skulle en utländsk medborgare skriva sig i Spanien måste hen nämligen skatta för alla sina tillgångar i Spanien. Även dem som de har i andra länder. 

Regionsstyrelsen tror att många av de utländska medborgare som bor på solkusten, framförallt i Malaga och Cadiz, kommer att se över sin situation och välja att registrera sig här. 

Pandemin har haft stor påverkan

Förändringar i arbetslivet till följd av Covid-19 spelar också in. Regeringen menar att många av de personer som de vill komma åt flyttade hit i samband med att distansarbete blev normen på många företag. 

Moreno pratade inte bara om skattelättnader för de med starkast ekonomi utan påminde också om att inkomstskatten har subventionerats för alla. Han pratade också om andra åtgärder för att tackla den tuffa situationen just nu. Till exempel har man anpassat den minimala inkomsten, höjt en rad olika bidrag och infört ett extra utbildningsstöd värt 150 Euro.