International Institute of Languages, III, grundades 1983. Det ledande för undervisning i spanska och andra språk på Costa del Sol med centrum i Marbella, Nueva Andalucía och San Pedro. Mer än 2 500 studenter studerar varje år i våra lokaler. III är en skola ackrediterat av Cambridge och Oxford Certificates och Cervantes Institute, samt för att genomföra nödvändiga prov för att erhålla spansk medborgarskap.

Våra klasser kan vara ansikte mot ansikte, online och hybrid för barn, ungdomar och vuxna. Vi erbjuder även sommarläger och skollov. III erbjuder subventionerade kurser för anställda och företag.

Vår 4-månaders intensiva spanskakurs ger dig verktyget att integreras i det spanska samhället och sedvänjorna på ett snabbt och trevligt sätt.

Du kan certifiera dina kunskaper med Cervantes Institutes officiella DELE-prov som du kan förbereda och ta i våra centra.

III deltar i viktiga språkkongresser inom sektorn: London, Berlin, Moskva, Sao Paulo och Tokyo för att hålla sig à jour med utbildningstrender och kunna erbjuda kvalitetsundervisning med den mest avancerade metodiken. Vi är också mycket medvetna om att utbilda och ackreditera vår lärarpersonal. Kort sagt, III vill vara referenscentrum för språkundervisning på västra Costa del Sol och vi vill erbjuda dig möjligheten att lära känna oss. III

INTERNATIONELLT SPRÅKINSTITUT > För mer information +34 952908558, info@iiischools.com