Antalet resenärer som väljer att åka med tåg istället för flyg när de reser inrikes har ökat. 

Konkurrensen mellan företag som erbjuder höghastighetståg innebär att allt fler personer väljer att resa med tåg istället för flyg, enligt ny data från CNMC, Spaniens nationella kommission för konkurrens och marknad. Enligt deras rapport för 2022 är det inträdet av företagen Ouigo och Iryo som lagt grunden för denna förändring. 

Totalt reste 23,7 miljoner människor med höghastighetståg förra året, en ökning med 76% sedan 2021. 

Rutten mellan Madrid och Barcelona har sett den kraftigaste övergången från flyg till tåg. 78 procent av alla som rest mellan städerna valde tåget, jämfört med 64 procent året innan. 58 procent av passagerarna valde AVE-tåg, 26 procent reste med Ouigo och 14 procent med Avlo, som är Renfes lågpriståg. Sedan Ouigos inträde på marknaden för 18 månader sedan har nästan hälften av AVEs passagerare bytt till den nyetablerade operatören. Den största anledningen till detta är sänkta priser. 

Annons

Enligt onlineplattformen Trainline minskade priserna mellan Madrid och Barcelona med 43 procent under det sista kvartalet 2022 jämfört med samma period 2019. Genomsnittspriset för resan har gått ner från 81 euro till 46. 

Mellan Madrid och Valencia har antalet resenärer som åker tåg istället för att flyga ökat från 86 procent till 90. Totalt reste 2,9 miljoner människor mellan städerna med tåg förra året, vilket är 108 procent mer än 2021.

Mellan destinationer där de nya företagen ännu inte hade börjat sin verksamhet förra året var det istället något färre som valde tåg över flyg. 2015 valde 90 procent tåget mellan Madrid och Valencia och 2022 var siffran 85 procent. På resan Madrid – Malaga föredrog 84 procent tåget 2015 jämfört med 78 procent 2022. 

CNMCs rapport för 2023 kommer att visa om de nya operatörernas inträde i de sydligare områdena kommer att ha samma effekt som norrut. Iryo startade resor söderut från Madrid i mars detta år och Avlo i juni.