Ett första steg har tagits mot att införa virtuella avatarer från Guardia Civil i mer avlägsna områden där befolkningen minskar.

Spanien närmar sig en radikal ny väg för att öka polisnärvaron i landet. Inrikesdepartementet har lagt ut ett anbud, värt 499 864, 79 euro, för att utveckla ”artificiella superrealistiska avatarer” som ska efterlikna poliser från Guardia Civil. Dessa kan komma att användas för att hjälpa människor i glesbebodda byar. 

Pilotprogrammet har för avsikt att säkerställa att polisens tjänster förblir tillgängliga i städer och byar där befolkningen minskar. Tanken är att dessa avatarer ska kompensera bristen på riktiga poliser. Akuta ärenden ska fortsätta att hanteras av verkliga medlemmar ur poliskåren. 

Enligt anbudet ska dessa superrealistiska virtuella poliser tränas av artificiell intelligens och kunna möta personer på en skärm. 

Annons

Projektet befinner sig i sitt första stadie, som pågår till 2026. “I dessa tider med begränsade resurser är det viktigt att utveckla och implementera ny teknik så att vi effektivare kan möta befolkningens frågor och behov,” står det i dokumentet från inrikesdepartementet.  

Möter motstånd

Projektet har redan kritiserats. Unionen för Guardia Civil (AUGC) har avvisat förslaget att ersätta deras poliser med avatarer. “Vi kommer att vara väldigt uppmärksamma på genomförandet av detta och kommer inte att tillåta inrikesdepartementet att byta ut fysiska poliser mot artificiell intelligens för att möta behovet av allmän säkerhet,” förklarade de i ett uttalande.