Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV
Prenumerera på "NYHETERNA"

Dagligen Vecka

Spanien är världens största vinexportör

Spanien har gått om både Frankrike och Italien som vinexportör och är nu störst i världen sett i exporterad mängd vin, däremot ligger Spanien efter intäktsmässigt.

Under 2017 exporterade spanska vingårdar 22.8 hektoliter vin, huvudkonkurrenterna Italien och Frankrike nåde ”bara” 21 respektive 15 miljoner hektoliter.

Men vinet som strömmade ut från Spanien gav ”bara” 2.850 miljoner euro i intäkter, vilket är en spottstyver i jämförelse med Frankrikes 9.000 miljoner euro och Italiens 6.000 miljoner euro.

Detta beror på att Spanien säljer sitt vin billigt, i snitt bara för 1.25 euro per liter. Detta att jämföra med Frankrikes 6 euro per liter och Italiens 2,78 euro per liter.

Faktum är att Spanien säljer sitt vin så billigt så att av de stora vinproducerande länderna är det bara Sydafrika som säljer sitt vin till ett lägre pris, de tar 1,23 euro per liter. Om man tittar på länderna lite längre bort så tar Australien 3,1 euro per liter och Chile 1,89 euro per liter.

10.04.2018

Rafael del Rey SalgadoTillgången till billigt vin har inte skadat det spanska vinets rykte, men Rafael del Rey Salgado chef för ”Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino” berättar att: "Den genomsnittliga kvaliteten på spanska viner som packas i många av de slutliga konsumentmarknaderna år rimligt bra”.

Men han erkänner att Spanien har en bit att gå för att bli jämställda med våra grannländer vid Medelhavet. ”Det är sant att vi står relativt långt från Frankrike och Italien, och det beror i grunden på den större erfarenhet som de har på den internationella marknaden”.

Den största utmaningen som Spanien står inför är att minska försäljningen av billigt massproducerat vin som översvämmar marknaden trots brist på interna strukturer för att hantera distributionen. Bulkprodutionen av vin har visserligen minskat de senaste åren men står fortfarande för över hälften av Spaniens försäljning, under 2017 såldes 12,6 miljoner hektoliter bulkvin jämfört med 10,2 miljoner hektoliter flaskvin, enligt den spanska dagstidningen El Pais.

Men  läget ser ljust ut för spanska vingårdar och vinbranschen i allmänhet, under 2017 ökade den spanska vinexporten med 2,5 volymprocent och omsättningen med 7,6 procent, detta beroende på en prisökning på cirka 5 procent.

Bildtext: Rafel del Rey Salgado, foto: Ministeriet för jordbruk och fiske, livsmedel och miljö.
 

Axplock ur Svenska Magasinets stora arkiv:

Skicka till en vän Skicka till en vän Nästa nyhet