Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV
Prenumerera på "NYHETERNA"

Dagligen Vecka

Privat finansiär bygger Almuñécars nya saluhall

2012 stängdes den offentliga parkeringen under saluhallen i Almuñécar. Sedan dess har det varit oklart vad som ska hända. Renovering eller rivning för att bygga nytt har varit frågan.

”Saluhallen håller på att dö” är alla överens om. Antalet kunder har minskat och när Svenska Magasinet besökte saluhallen vid årsskiftet gapade många salustånd tomma. Och åsikterna vad som ska ske har gått isär. Vad som ska hända med saluhallen är det heta ämnet för tillfället i Almuñécar.

Efter fem år med kontroverser har borgmästaren Trinidad Herrera (PP) slutligen lanserat en ny plan som innebär att den gamla saluhallen rivs för att lämna plats för en ny.

Det blir en privat finansiär som får bygga i utbyte mot att driva anläggningen. Men projektet delar köpmän och näringslivet i två läger skriver dagstidningen Ideal. En grupp på Whatsapp har startats där köpmännen diskuterar problemet.

Det finns en oro för vad som kommer att hända i framtiden. I samband med byggandet av den nya saluhallen kommer ett provisoriskt tält att sättas upp som ska fungera som saluhall tillsvidare.

Flera av köpmännen föredrar att saluhallen renoveras och att parkeringen blir kvar. En parkeringsplats under saluhallen är viktigt för att kunna locka kunder.

Flera köpmän är också kritiska till kommunledningen som inte har presenterat några alternativa planer eller lösningar.

30.01.2018
Tidigare nyheterSkicka till en vän Skicka till en vän Nästa nyhet


Vittsjöa