Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV
Prenumerera på "NYHETERNA"

Dagligen Vecka

Oförändrade taxor för Taxi Málaga

Kommunfullmäktige och Málagas taxiföreningar har kommit överens om att inte höja priserna för taxiresor inom kommunen i år.

Kostnaden för taxiresorna behålls därför oförändrade för fjärde året i rad. Påpekas bör att överenskommelsen gäller för Málaga kommun och inte för provinsen i övrigt. Det är kommunen och taxiföreningarna; Aumat, Taxi Unión, Amata y Asociación Profesional Elite Taxi Costa del Sol, som har tecknat överenskommelsen.

Att det har gått att nå uppgörelsen beror på att de kostnader som hör samman med att inneha en taxilicens har minskat med 1,20% under perioden 2015 till 2017. Medan under samma period övriga kostnader för taxibolagen har ökat med 1,4%, således har företagen haft en nettoökning av sina kostnader med 0,2% för hela perioden. Men den nettoökningen ligger uppenbarligen inom smärtgränsen.

26.01.2018

Tidigare nyheterSkicka till en vän Skicka till en vän Nästa nyhet


Vittsjöa