Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV
Prenumerera på "NYHETERNA"

Dagligen Vecka

Utländska företagare i Andalusien tror på fler arbetstillfällen

Nästan samtliga utländska företag som är verksamma i Andalusien planerar att öka sin investering och sysselsättning. Nyligen presenterades en undersökning eller barometer om affärsklimatet i Andalusien bland utländska investerare 2017.

De utländska företagarna i Andalusien anser att företagsklimatet har förbättrats en aning sedan 2016. På en femgradig skala får Andalusien betyget 2,94 vilket är en ökning jämfört med fjolårets 2,89.

Faktum är att utländska företagare och investerare värderar företagsklimatet i Andalusien något högre än i Spanien som helhet, 2,94 jämfört med 2,92. Det som uppskattas mest av utländska företagare är livskvalitet, finansiering och beskattning.

Den andalusiska regionalregeringen vill öka förtroende och öka antalet utländska direktinvesteringar i regionen.

De utländska företagarna i Andalusien räknar med ökad export och sysselsättning. 97 procent uppger i en undersökning att investering, omsättning, exportvolym kommer att öka.

18.12.2017

Axplock ur Svenska Magasinets stora arkiv:
Tidigare nyheterSkicka till en vän Skicka till en vän Nästa nyhet