Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV
Prenumerera på "NYHETERNA"

Dagligen Vecka

Skattetrycket i Spanien minskar

Nyligen offentliggjorda siffror från Eurostat för 2016 visar att det totala skattetrycket i Spanien har minskat. Statens skatteintäkter år 2016 uppgick till 34,1% av bruttonationalprodukten och det är 0,4% lägre än året innan.

Siffrorna visar också att Spanien ligger cirka 7% lägre än genomsnittet för övriga EU-länder när det gäller skatteintäkter i förhållande till BNP. Den spanska staten tar således in mindre på moms, arbetsgivaravgifter, inkomstskatt och förmögenhetsskatt. Trenden visar att siffrorna går nedåt, det vill säga att skattetrycket minskar, för Sveriges del är det tvärtom där visar siffrorna på en ökning av skattetrycket.

Som jämförelse ligger skattetrycket på 40,4% i Tyskland och 36.9% i Portugal, Sverige och övriga EU-länder kan beskådas på bilden nedan.

En del av förklaringen till det lägre skattetrycket i Spanien kan förklaras med att stora delar av ekonomin betalar en lägre momssats än de vanliga 21 procenten. Turistsektorn betalar i huvudsak bara 10% i moms, detta inkluderar transport och hotell.

15.12.2017

Europeiska kommissionen har länge pekat på detta som ett problem för Spanien och har bett spanjorerna att göra förändringar i detta för att säkerställa högre offentliga intäkter och för att minska underskottet i allmänhet och landets skuld. Om skattesatsen i Spanien höjs till genomsnittlig nivå i EU kommer statens intäkter att öka med 75 miljarder euro. Men det spanska finansdepartementet har uppgett att det vill hålla skattesatserna under EU-nivå så att den spanska ekonomin är fortsatt konkurrenskraftig.
SkattetryckBildtext: Siffror från Eurostat, siffrorna är avrundade till hela procenttal i tabellen.

Axplock ur Svenska Magasinets stora arkiv:

Tidigare nyheterSkicka till en vän Skicka till en vän Nästa nyhet