Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV
Prenumerera på "NYHETERNA"

Dagligen Vecka

Smog i flera spanska städer

Luftföroreningar kväver flera stora spanska städer, en situation som har förvärrats de senaste veckorna på grund av atmosfärisk stabilitet och brist på regn.

Under de senaste två veckorna gick 18 städer över gränsvärdena för kvävedioxid (NO 2) och partiklar (PM10), enligt miljöorganisationen "Ecologists in Action".

Madrid är den som överlägset värsta staden när det gäller att överskrida gränsvärdet för koldioxid (satt till 200 µg/m3) samt små stoftpartiklar. Madrid har haft stora problem med luftföroreningar i åratal, en nästan permanent halo av smog svävar över staden. Madrids kommun försöker mildra situationen genom en serie åtgärder. Den 18 november aktiverades nivå 2-scenariot som innebär förbud för icke boende att parkera i reglerade parkeringszoner samt en sänkning av hastigheten på vissa vägar.

Madrid spyr ut mer kvävedioxid i luften på en timme än någon annan spansk stad och nådde 341 μg / m 3 vid en övervakningsstation mellan den 15 och 19 november. Detta är 141 μg / m 3 över gränsvärdet. Under samma period överskred den också EU-gränsen för PM10-partiklar. Under tisdagen i förra veckan var 11 övervakningsstationer över 32 gånger den dagliga kvävedioxidgränsen enligt officiell stadsstatistik.

27.11.2017

Men Madrid är inte den enda staden med luftföroreningsproblem.

Barcelona översteg kvävedioxidgränsen den 17 november, sedan dess har huvudproblemet varit PM10-partiklar enligt de lokala myndigheterna. De högsta nivåerna registrerades den 20 och 21 november med 55 μg / m 3 PM10. Stadens myndigheter har planer på att begränsa trafiken från den 1 december om föroreningarna fortsätter.

Zaragoza har överskridit gränserna för både NO 2 och PM 10. Under den senaste veckan har situationen förvärrats och kommunstyrelsen har meddelat att de kommer att vidta åtgärder för att kunna hantera sådana situationer i framtiden.

Sevilla hade mycket dålig luft den 17 och 19 november och precis som Madrid, Barcelona och Zaragoza var det problem med NO 2 och PM10. Staden har inte vidtagit några åtgärder för att motverka luftföroreningen även om de har Spaniens största nätverk av cykelvägar.

Valencia har lyckats hålla nere sina kvävedioxidnivåer under den senaste veckan, men mellan den 15 och 19 november registrerade de den näst största koncentrationen av PM10 i hela Spanien. Den 22 november vidtog kommunstyrelsen åtgärder som enbart informerade de boende om problemet där de t.ex. avrådde från att träna utomhus.

Valladolid har lyckats hålla NO 2 nivåerna under det tillåtna gränsvärdet, men PM10-nivåerna överstiger gränsvärdet. Den 22 november varnades invånarna för att PM10-värdet var för högt och de aktiverade protokollet för nivå 2, vilket begränsade hastigheten på tillfartsvägarna och det förbereddes för att öka kollektivtrafiken.

Men faktum var att av alla de 18 städerna som översteg gränsvärdena under de senaste två veckorna så var det bara två som vidtog några adekvata åtgärder, Madrid och Valladolid.
Madrid
Bildtexter: Båda bilderna är från Madrid.


Skicka till en vän Skicka till en vän Nästa nyhet
Vittsjö