Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV
Prenumerera på "NYHETERNA"

Dagligen Vecka

Ett nytt avsnitt i följetongen - Reningsverket i Nerja

Arbetet med avloppsreningsverket i Nerja har i praktiken stått stilla sedan i april och i juli gick företaget som arbetade med bygget i konkurs. Men nu har arbetet kommit igång igen och det har utlovats åtminstone provdrift under 2018.

Det har tagit lång tid och det har varit många hinder på vägen, både tillstånd och ekonomi har bromsat och också stoppat bygget. Arbetet inleddes i januari 2014 och skulle stå klart efter 30 månader, men fortfarande återstår arbeten med dagvattenledningar och en pumpstation, det skall i nuläget vara klart till 77%.

Vad som har möjliggjort att arbetet har kunnat återupptas är att miljöministeriet har lyckats få till ett avtal med en tillfällig sammanslutning av företagen Corsan-Corviam Construcciones och Isolux Ingeniería.

Företagen arbetar sedan förra veckan med reningsverket och väntar nu på att Nerja kommun skall bevilja tillstånd för att slutföra arbetet med pumpstationen och dagvattenledningarna. Dessutom väntar de på tillstånd att få ta Burrianastranden i anspråk för arbetet.

24.10.2017

När reningsverket väl är färdigställt kommer det att ha kapacitet att rena upp till 25.000 kubikmeter avloppsvatten per dag, vilket motsvarar en befolkning på 125.000 personer. Kvaliteten på det renade vattnet kommer att bli så pass bra att en del av det kommer att kunna användas för stadens planteringar och för att spola gator med samt för jordbruket.  

Axplock ur Svenska Magasinets stora arkiv:

Tidigare nyheterSkicka till en vän Skicka till en vän
Vittsjö