Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV
Prenumerera på "NYHETERNA"

Dagligen Vecka

Vaccination mot influensa

Årets kampanj för vaccination mot influensa startar idag den 23 oktober över hela Spanien. Hur länge kampanjen pågår varierar mellan de olika regionerna men ingen region avslutar kampanjen före 23 december.

Efter ett år med mycket liten förekomst av influensa väntas även denna säsong bli ett år med liten förekomst av influensa. Variationerna mellan åren beror på förekomsten av viruset på andra halvklotet och de väderförhållanden som råder den första höstmånaden förklarar chefen för folkhälsovården i Málaga Yolanda González.

Årets kampanj i Spanien omfattar vaccin mot två virusstammar, influensa typ A och typ B. För Málagaprovinsens del finns det lagrat 214.000 doser vaccin vilket beräknas vara fullt tillräckligt då det förra året räckte med 198.000 doser.

23.10.2017

Folkhälsomyndigheterna både i Spanien och i Sverige rekommenderar att alla som hör till en riskgrupp bör vaccinera sig. I Sverige kan man göra det på alla svenska vårdcentraler från den 7 november i år och här i Spanien från och med idag på de spanska vårdcentralerna.

Du hör till en riskgrupp om något av följande stämmer in på dig

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.
  • Du är gravid.
Dessutom rekommenderar den spanska folkhälsomyndigheten att människor som löper stor riska att överföra influensa vaccinerar sig. Med det avser de sjukvårdspersonal, studenter som praktiserar inom vårdinrättningar, personer som vårdar personer inom riskgrupperna i hemmet. vidare rekommenderar de att personer som har viktiga samhällsfunktioner vaccinerar sig, som brandmän, civilförsvarspersonal etc.

Arbetare som hanterar fjäderfä (även vilda fåglar) eller grisar rekommenderas också att vaccinera sig. Syftet med det är att minska risken för samtidig infektion hos människor och djur och minska risken för genetiskt utbyte mellan de olika virusstammarna.

Barn som tillhör någon riskgrupp
Vaccination rekommenderas till barn som är äldre än sex månader och som tillhör någon av riskgrupperna.

När du har vaccinerat dig är du skyddad mot årets influensavirus. Skyddseffekten varar dock högst ett år och nästa år kan det vara ett nytt virus som orsakar influensa. Du behöver därför vaccinera dig varje år för att vara skyddad mot det aktuella influensaviruset. Om du redan är smittad av influensa när du vaccineras ger vaccinet inget skydd och du får inte mindre symtom av influensa. Men du blir heller inte sjukare än vad du skulle ha blivit annars. Du som inte tillhör en riskgrupp behöver inte vaccinera dig.

 

Axplock ur Svenska Magasinets stora arkiv:
Tidigare nyheterSkicka till en vän Skicka till en vän


Vittsjö