Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV
Prenumerera på "NYHETERNA"

Dagligen Vecka

Stora förändringar längs avenida Carlota Alessandri

Den första förändringen längs avenida Carlota Alessandri i Torremolinos är nu genomförd. Från att tidigare har varit fyra körfält är det numera två. Samtidigt har det blivit parkeringsplatser utmed hela avenidan som går norr om La Carihuela och förbi Spansk-Nordiska Sällskapet AHN:s lokal. Nästa fas blir att anlägga en cykelväg.

600 vita bockar som har delat färdriktningen mellan körfälten är numera borta. Den sträcka som först åtgärdats är den från nedfarten till Hotell Las Palomas till calles La Luna och Aladino, där den kända fartygsliknande fastigheten ligger.

En ny övergång för gångtrafikanter är klar i jämnhöjd med parken La Batería. 80 nya fikus och 50 palmer har också planterats. Ytterligare trädplanteringar är planerade de närmaste månaderna i kommunen.

När samtliga tre faser eller projekt är klara kommer det att bli 200 nya parkeringsplatser utmed avenida Carlota Alessandri.

25.08.2017

Tidigare nyheterSkicka till en vän Skicka till en vän Nästa nyhet


Vittsjö

a