Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV
Prenumerera på "NYHETERNA"

Dagligen Vecka

Säkerheten stärks på Málagas saluhallar

De kommunala saluhallarna i Málaga kommer att få förstärkt säkerhet med videoövervakning och larm. Kommunen kommer att installera övervakningskameror i alla saluhallar i staden, i en första fas i år kommer Atarazanas, El Carmen, El Palo, Ciudad Jardín, Huelin och La Palma att utrustas.

Att just dessa anläggningar blir åtgärdade först förklaras med att dessa inte kommer att bli föremål för några renoveringar varken på kort eller medellång sikt, och att där har förekommit stölder. Detta är något som länge har efterfrågats av handlarna. Det blir nu övervakningskameror som är i gång dygnet runt och bilderna kommer att lagras i 30 dagar. Lagstiftningen om skydd av personuppgifter kräver att det upplyses om kamerorna, så skyltar kommer att sättas upp i alla saluhallarna.

Förutom kamerorna så installeras tjuvlarm med rörelsedetektorer för att skydda mot stölder när saluhallarna är stängda. Det kommer att finnas ett tangentbord vid varje ingång så att handlarna kan aktivera / avaktivera larmen. Allt kommer att kopplas till en larmcentral och investeringen för fas ett beräknas till 166.852:85 Euro.

15.05.2017

Ataranzas
Bildtext: Atarazanas, en av saluhallarna i fas ett. Foto: J.Erixon


Skicka till en vän Skicka till en vän Nästa nyhet


Vittsjö