Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV
Prenumerera på "NYHETERNA"

Dagligen Vecka

Svenskar i världen kritiska till höjd SINK-skatt

Som Svenska Magasinet berättade den 27 mars så föreslår den svenska regeringen i vårbudgeten att den särskilda inkomstskatten för utomlandsbosatta (SINK) -skatten återigen ska höjas till 25 procent.

26.04.2017

I sitt senaste nyhetsbrev skriver föreningen Svenskar i Världen att de kommer att svara på Finansdepartementets remiss och ställa sig ytterst kritiska till förslaget om en höjd SINK-skatt. Svaret kommer att publiceras på föreningens webbplatswww.sviv.se inom kort.

SINK-skatten sänktes till 20 procent 2014 av den förra regeringen, efter att Svenskar i Världen med flera länge lobbat för det. Den drivande kraften bakom höjningen av skatten är Vänsterpartiet som hävdar att man med denna höjning ska minska klyftorna i samhället.

Att svenskar som bosatt sig utanför Sverige och betalar SINK-skatt är en höginkomsttagande grupp är ett påstående utan grund, skriver föreningen som efter undersökning funnit att hela 61 procent av de som betalar SINK-skatt är pensionärer.

Bruttomedelinkomsten för pensionärer är 17.900/månaden och för pensionärer som betalar SINK-skatt är den endast 10.082kr/månad enligt statistik från Skatteverket. Detta är en indikation på att majoriteten av de som betalar SINK-skatt inte alls är höginkomsttagare, skriver föreningen Svenskar i världen och tillägger, hur en ökning av denna grupps skattesats bidrar till mindre klyftor i samhället är fortsatt oklart.

Svenskar i Världen är sedan långt tillbaka kritiska till den relativt höga SINK-skatten. Den som betalar SINK-skatt får inte särskilt mycket för sina pengar. Varken den förvärvsarbetande eller den pensionär som betalar SINK-skatt har tillgång till den svenska välfärden.

Det är således rimligt att den som inte har tillgång till Sveriges välfärdssystem har en lägre skattesats. Den förslagna höjda SINK-skatten syftar till att öka statens inkomst, men det finns en risk att en höjd SINK-skatt i kombination med låg nytta för den som betalar medför att utlandssvenskar hellre betalar lokal skatt. I sådant fall får skattehöjningen i realiteten en rent av negativ effekt på Sveriges finanser.

Fler ska betala statlig skatt till Sverige – även SpaniensvenskarTidigare nyheterSkicka till en vän Skicka till en vän Nästa nyhet


Vittsjö