Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV
Prenumerera på "NYHETERNA"

Dagligen Vecka

Ansiktslyftning i La Herradura

Omläggningen och renoveringen av strandpromenaden och Gamla stan i det lilla mysiga kustsamhället La Herradura i Almuñécar kommun inleds efter påskveckan. En av åtgärderna innefattar en rondell som ska göra att trafiken flyter smidigare inte minst under sommarsäsongen.

Budgeten är på 1,8 miljoner euro plus 2,5 miljoner euro för arbetet på paseon respektive Gamla stan. Vägnätet liksom de sanitära områdena ska förbättras.
Samhället har vid upprepade tillfällen drabbats av översvämningar vid intensiva skyfall vilket nu ska åtgärdas med nya dagvattenledningar. Under arbetets gång kommer det att bli vissa olägenheter för invånarna.

”La Herradura är ett samhälle vi valt att prioritera då behoven är stora att åtgärda vägar och de sanitära förhållandena” säger vice borgmästaren Juan José Ruiz Joya med ansvar för La Herradura.

En ny rondell ska byggas vid infarten till paseo Andrés Segovia från avenida Prieto Moreno som ska få trafiken att flyta smidigare.

24.03.2017

Axplock ur Svenska Magasinets stora arkiv:

Skicka till en vän Skicka till en vän Nästa nyhet


Vittsjö