Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV
Prenumerera på "NYHETERNA"

Dagligen Vecka

Internationella kvinnodagen

Idag den 8 mars är det som kanske många känner till den internationella kvinnodagen. Eurostat har gjort en analys av hur jämställdheten ser ut vad beträffar löner och chefspositioner.

I Spanien tjänar kvinnliga chefer 16% mindre än sina manliga motsvarigheter, men detta är trots allt bättre än genomsnittet i EU.

I Lettland finns det fler kvinnor än män i ledningen för företag och i Rumänien tjänar kvinnliga chefer nästan lika mycket som män. Men dessa två länder utgör undantaget, endast en europeisk chef av tre är kvinna – och dessa tjänar i genomsnitt 25% mindre än män. Detta kommer från uppgifter som släpptes igår från Eurostat, EU;s utredningsinstitut inför den internationella kvinnodagen.

Spanien rankas relativt väl i undersökningen. Andelen kvinnor i chefspositioner är 37%, två procentenheter över EU-genomsnittet, för totalt drygt 76.000 kvinnliga chefer i en pool på ca 208.000 ledande befattningar i Spanien. Och spanska manliga chefer tjänar 16,2% mer än sina kvinnliga motsvarigheter, mot ett EU-genomsnitt lönegap på 23,4%.
I Rumänien är inkomstskillnaden bara 5%, medan i andra änden av skalan återfinns Ungern och Italien där manliga chefer tjänar 33% mer.

08.03.2017

I Spanien, finns det några kvinnor i mycket framträdande positioner. Ana Patricia Botín presiderar över Spaniens största bank, Santander, där hon tjänade 9,9 miljoner Euro förra året, inklusive löner och pensioner. Men detta är långt ifrån normen: en studie som släpptes i november 2015 av det spanska finansdepartementet visade att den överväldigande majoriteten av Spaniens högsta medelinkomsttagare är män. Även om män utgör endast 54% av alla löntagare så tar de 82% av positionerna där lönerna är mer än 10 gånger minimilönen.
 

Axplock ur Svenska Magasinets stora arkiv:
Tidigare nyheterSkicka till en vän Skicka till en vän Nästa nyhet
Vittsjö