Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Senaste nytt gällande ”Equity release”

När vi senast besvarade frågor om ”Equity Release” i majnumret av Svenska Magasinets frågespalt, informerade vi om risken för att bankerna skulle kunna påbörja ett rättsligt förfarande gällande utmätning av hypoteken och på så sätt kunna ta över de drabbades bostäder.


Genom att lämna ett hoppfullt meddelande till de drabbade, påstod vi att det fanns möjligheter att försvara sig gentemot bankerna. Dessutom informerade vi om att många drabbade redan försvarade sig gentemot bankerna via sina advokater, även om vi vid det tillfället inte kände till vad resultatet skulle bli av sådana försvarsåtgärder. Idag, några månader senare, kan vi redan informera er om de första hoppfulla resultaten för de drabbade.

En av bankerna påbörjade förfarandet angående utmätning av hypoteket mot en drabbad. Banken lyckades dessutom uppnå att man i nämnda förfarande fastställde ett datum för offentlig auktion av den drabbades bostad.

Den berörde, som i detta fall fått råd av IURA Despacho Jurídico, framställde en stämningsansökan mot banken om brott för bedrägeri. Samtidigt ansökte kunden om att förfarandet gällande utmätning av hypoteket, som påbörjats av banken skulle avbrytas, så och auktionen av huset. Allt detta under förutsättning att domstolen skulle acceptera stämningsansökan om bedrägeri, som den drabbade hade ansökt om. Efter att ha undersökt händelserna, beslutade den spanska domstolen att man skulle öppna en process mot banken om möjligt bedrägeri som eventuellt begåtts mot de drabbade kunderna. Vad som är mer intressant, är att domstolen beordrade ett omedelbart uppskjutande av utmätningen av hypoteket och därmed den redan aviserade offentliga auktionen. Förfarandet gällande utmätningen av hypoteket bör avstannas fram tills det att processen om brott för bedrägeri, som den drabbade har presenterat, får sin upplösning.

Detta är ytterligare ett mycket viktigt steg gällande den spanska domstolens försvar för de drabbade, att de lite för lite kan se att deras begäran blir bemött och att de därmed inte är försvarslösa inför bankerna och att deras rättigheter slutligen blir erkända.

Vi gläds för detta och vi känner oss optimistiska gällande de drabbades framtid.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s Advokatbyrå som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es
Ulrica Jonsson, Din Skandinaviska Representant
Mobil: 618 418 336


Vittsjö