Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Spanien just nu: Korruptionen griper omkring sig

Över 100.000 villor, lägenheter och andra fastigheter har uppförts i Spanien utan legala byggnadstillstånd under de senaste sju åren
Över 100.000 villor, lägenheter och andra fastigheter har uppförts i Spanien utan legala byggnadstillstånd under de senaste sju åren
Kampen mot korruptionen i Spanien är en betydligt svårare och mer komplicerad uppgift än kampen mot ETA – just nu. Myndigheterna har hittills stått maktlösa inför den växande korruptionen som sprider sig över landet. Den berör administrationen på alla nivåer och nu står Mallis på tur


Av Ola Josefsson

Över 100.000 villor, lägenheter och andra fastigheter har uppförts i Spanien utan legala byggnadstillstånd under de senaste sju åren. Det är konsekvensen av en mycket omfattande korruption.
Det började i stor skala med Jesus Gil y Gil i Marbella och tillika president för fotbollsklubben Atlético Madrid. Åtalen haglade över honom men han blev aldrig dömd för annat än mindre omfattande skattefiffel.

Under tolv långa år höll det på innan Jesus Gil avled, bara ett politiskt parti finns kvar som bär hans namn. Flera av hans efterträdare sitter idag häktade. Mängder av kommunalpampar står under åtal och många fler förmodas bli drabbade av Operacíon Malaya.
I slutet på november rapporterade spanska medier om korruptionsavslöjanden på Mallorca. På den populära Medelhavsön har det grävts ned större summor pengar än i Marbella. Mallis har fått sitt eget Marbellagate i form av illegala byggtillstånd, tvättning av svarta pengar, mutor och åter mutor.

Svenska Magasinet har tidigare berättat om att mer än en fjärdedel av alla 500-eurosedlar som är i omlopp inom eurozonen finns i Spanien. I en tidningsartikel läser jag ”att på Kanarieöarna är 500-eurosedlarna mer än dubbelt så många som 5-eurosedlarna. På Fuerteventura visade det sig att en byborgmästare hade en resväska fullproppad med 500-eurosedlar i sin källare. Han förklarade under snyftningar att frestelsen att låta sig korrumperas hade blivit för stor”.
Enligt Världsbanken kostar korruptionen hisnande 7.320 miljarder kronor varje år. Den leder till fattigdom och får samhällen att erodera - såväl politiskt och ekonomiskt som socialt. Vad kommer att hända i Spanien?

Så gott som alla politiska partier i Spanien är nedfläckade av korruptionssmuts. Inte ens små regionala partier verkar vara utan lik i garderoben. En journalist skriver: ”Runt golfbanor i Andalusien fortsätter uppförandet av villor och klubbhus för vilka byggnadstillstånd saknas. Till investerarna hör här den organiserade brottsligheten i inte minst östra Europa”.

Korruptionen griper omkring sig och är fortfarande ett avgörande hinder för utveckling i ett 70-tal av världens fattiga länder. Det finns en klar korrelation mellan graden av korruption och graden av fattigdom i de 163 länder som undersökts. Detta konstaterar Transparency International, TI, i sin analys av årets Corruption Perceptions Index (CPI).
Organisationen granskar korruptionen i världen och ger ut ett index som mäter graden av korruption i offentlig förvaltning och politisk verksamhet såsom den uppfattas av insiktsfulla bedömare. Det grundar sig på intervjuer, översikter och andra undersökningar som gjorts hos en serie välrenommerade institutioner. Rapporten finns att läsa på www.transparency.org. Det är en intressant läsning om tillståndet i världen. Läs den!

Sverige ligger på en sjätte plats bland de tio länder som uppfattas som minst korrupta i världen. Etta på listan, som uppfattas som minst korrupt i världen, är Finland följt av Island, Nya Zealand, Danmark, Singapore och Sverige. Norge är åtta. De nordiska länderna visar den lägsta korruptionsnivån vilket överensstämmer med förra årets resultat.
De stora EU-länderna ligger något lägre på listan. Tyskland 16, Frankrike 18 och Spanien 23, som riskerar att rasa på listan efter alla avslöjanden som kommer slag i slag. Italien och Grekland har plats 45 respektive 54. Bland Östersjöländerna har Estland relativt god ställning (24) medan Lettland (49) och Litauen (46) samt Polen (61) fortsatt bedöms ha stora problem med korruption.

”Det är naturligtvis tillfredsställande att Sverige uppfattas så relativt okorrupt i internationell jämförelse”, säger Örjan Berner, ordförande i Transparency International Sverige.
”Men det innebär inte att vi kan slå oss till ro. Det finns korruption också i Sverige. Öppenhet, insyn och ansvarstagande i både offentlig och privat sektor är bästa sättet att motverka korruption”.
Kloka ord från Örjan Berner, tillika generalsekreterare i föreningen Svenskar i Världen.


Vittsjö