Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Vid köp av lägenhet: Varför måste vi redovisa var pengarna kommer ifrån?

Vi håller på att köpa en lägenhet i Marbella och har blivit ombedda att redogöra för varifrån vi fått pengarna ifrån. Måste vi svara på allt detta? Vi tycker att det är vår ensak!


ADVOKATFIRMAN ISACSSON svarar på dina frågor
Av Lars Isacsson
e-post: lars.isacsson@isacsson.es
www.isacsson.es +34 952 90 82 37


Hej och tack för frågaN. Inom EU finns ett direktiv som innehåller regler kring undersökningsplikt m m för att motverka penningtvätt, det s k fjärde penningtvättsdirektivet. Detta direktiv är beslutat på EU-nivå men varje land har via nationell lagstiftning och på lokal myndighetsnivå i viss utsträckning modifierat regelverket. Regelverket ska följas av banker och andra finansiella institutioner, men även vi advokater måste iaktta detta.

Vår erfarenhet är att tillämpningen kan skilja sig rätt mycket mellan olika banker, notarier och – inte minst - advokater. Somliga kräver en tämligen ingående förklaring (och bevisning) vad gäller pengarnas ursprung i samband med betalning av köpeskillingen vid ett fastighetsköp – medan andra nöjer sig med en enkel redovisning. Vanligtvis begärs åtminstone de tre senaste årens inkomstdeklarationer. Det förekommer också ibland att mer omfattande redovisning och dokumentation begärs. Det förekommer tyvärr också att den presterade dokumentationen inte accepteras och ett köp därmed fördröjs eller inte alls kan genomföras.

Det är normalt ni som köpare som svarar för att köpeskillingen betalas som avtalat och därför finns det all anledning att vara ute i god tid med den redovisning som krävs för att uppfylla reglerna beträffande penningtvätt. Risken finns annars att ni inte har nödvändiga klartecken för att få genomföra köpet och – givetvis beroende av hur det privata köpeavtalet har utformats – kan gå miste om handpenning och t o m (beroende på hur avtalet är formulerat) bli skadeståndsskyldiga.

Det finns därför all anledning att redan på ett tidigt stadium konsultera en advokat om fastighetsköpet, inte minst om erläggandet av köpeskillingen.

Vi har handhar denna typ av frågor löpande och givetvis är ni välkomna till oss för en konsultation.