Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Är arvsskatten avskaffad i Andalusien?

Vår mamma flyttade till Spanien för många år sedan på grund av klimatet. Hon har nu avlidit och vi syskon undrar hur vi ska gå tillväga med arvet efter henne. Hon var änka sedan många år men hade träffat en ny man i Spanien. Han gör nu gällande att han tänker bo kvar i vår mammas lägenhet där. Vad gör vi? Vi har också hört att arvsskatten är avskaffad i Andalusien. Stämmer det?


Av Lars Isacsson, Advokat, Advokatfirman Isacsson

Hej och tack för frågaN. Först och främst beklagar jag er mammas bortgång. Det finns åtskilliga frågor som måste besvaras innan det går att lämna ett fullständigt svar. Här följer några korta råd om vad ni bör göra.

Först och främst bör ni undersöka om er mamma upprättade något testamente – spanskt eller svenskt. Såväl spansk som svensk lag innehåller begränsningar i rätten att testamentera i form av s k laglott, som alltid tillfaller bröstarvingarna oavsett vad som står i testamentet. Reglerna i Sverige respektive Spanien skiljer sig åt vad gäller storleken på laglotten.

Nästa steg är att försöka klarlägga vilka tillgångar er mamma efterlämnade i Spanien. Kanske finns det något utöver lägenheten – behållning på bankkonton, bil, värdepapper, m m. Ni bör också försöka få grep om eventuella skulder – t ex lån med lägenheten som säkerhet – som er mamma hade. Allt för att kunna göra en bedömning av hur ni bör gå vidare i frågan om arv.

Vad gäller lägenheten finns det rätt långtgående regler om besittningsskydd i Spanien som kan ge visst skydd åt er mammas nya man om han vill bo kvar i lägenheten. Ni säger ingenting om er mamma hade barn tillsammans med den nya mannen. Skulle så vara fallet och även barnen bor i lägenheten kan det bli svårt att sälja denna. Ni kan då komma att ärva lägenheten med inneboende – vilket jag förmodar att ni inte vill. Det finns därför anledning att gå igenom detta tillsammans med en jurist som är kunnig i spanska regler om fastighetsrätt, besittningsskydd, m m. Ni säger ingenting om er mamma hade gift sig med den nye mannen. Skulle så vara fallet måste också spanska regler om bodelning m m övervägas i sammanhanget.

Fr o m den 1 januari 2018 har betydande lättnader beslutats vad gäller arvsskatten i Andalusien. Arv från närstående beskattas inte om arvslotten understiger en miljon euro, vilket lär göra att de allra flesta arv inte utlöser någon arvsskatt. Emellertid gäller detta enbart arv där dödsfallet har inträffat efter det kommande årsskiftet. Som ”närstående” betraktas make/maka, barn, barnbarn, förälder eller morförälder/farförälder till den avlidne.

Vid beräkning av ”fribeloppet” kommer man även att beakta eventuell förmögenhet som arvingen har innan han/hon tar emot arvet. För att dra nytta av fribeloppet arvingen ifråga inte ha en förmögenhet som överstiger en miljon euro innan arvet. Förändringar har även gjorts vad gäller gåvoskatten.

Vi står givetvis till ert förfogande för rådgivning angående dessa frågor.


 
Vittsjö