Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten: Vad ska vi tänka på när vi har fått ärva en fastighet?

Vi har precis fått veta att vi ska ärva en fastighet som är belägen i Marbella. Vad behöver vi tänka på? Ska vi betala någon skatt? Vi är inte bosatta i Spanien och har enbart gemensamma barn.


Av Lars Isacsson, Advokat, Advokatfirman Isacsson

Hej och tack för frågan!

Till skillnad från vad som gäller i Sverige har vissa spanska regioner – däribland Andalusien - skatt på arv. Skatten utgår till olika procentsatser för olika arvsklasser. Arvsklasserna baseras på släktskap mellan respektive arvinge och arvlåtaren. Skatten progressiv och högsta skattesats är normalt 34 %, men skatten kan i vissa fall bli betydligt högre. Det är därför tillrådligt att räkna ut skatteeffekterna innan man accepterar att ta emot ett arv.

Arv efter en i Spanien resident person beskattas här för all kvarlåtenskap som ägs i hela världen. En Icke resident person arvsbeskattas i Spanien för egendom som finns i Spanien, t ex en fastighet. Om tillgångarna ifråga finns i Spanien – t ex en fastighet – så beskattas ni därmed för arvet även om ni inte är skattemässigt residenta i Spanien. Den tidigare spanska arvslagen behandlade icke-residenta och residenta i Spanien olika, men sedan den 1 januari 2015 behandlas residenta och icke-residenta lika.

En viktig detalj är att arvsskatten måste erläggas till skatteverket innan arvingar kan få lagfart (escritura) på den ärvda fastigheten.

Om ni avser att barnen i framtiden ska ärva de tillgångar som ni har fått i arv i Spanien bör ni överväga om ni ska avstå från arvet till förmån för någon eller några av era arvingar för att på så sätt minska skattekostnaden. I samband med detta bör ni överväga att upprätta ett spanskt testamente, som registreras i det spanska testamentsregistret. Detta underlättar ett framtida arvskifte efter er. En annan poäng är att det är sedan i fjol möjligt att i ett testamente välja mellan hemvistlandets och medborgarskapslandets lag, vilket bl a har betydelse för laglott m m. Detta kräver en analys av effekterna i respektive fall. Valet gäller enbart arvsordningen, d v s det går inte att i testamente välja bort spansk arvsskatt.

I samband med detta bör ni överväga möjligheten att i levande livet fördela egendom mellan makar genom äktenskapsförord, vilket kan vara lämpligt ur arvsskattesynpunkt.

Arvsskatteplanering – inte minst när den har internationella inslag - kräver hjälp av en specialist och ni bör därför kontakta en advokat med kunskaper inom detta rättsområde för att få bästa möjliga utfall utifrån er situation.


 

Hittar du inte det du söker kan du prova här: 

Google
 

Vittsjö