Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Tomatkastarfest

I västra delen av Valenciaprovinsen, i Hoya-distriktet, finns en by som heter Buñol. Varje år, den sista onsdagen i augusti, flyger det tonvis med tomater i luften. La Tomatina är en glad fest, då man under en timmes tid får kasta tomater på gatorna och kan glömma sina bekymmer.


Av Elvira Herrador Quero (översättning Mona Lidman Valdemarsson)

Det finns olika teorier om ursprunget till denna populära fest, men den mest tillförlitliga versionen berättar, att allt började den sista onsdagen i augusti 1945, när några ungdomar träffades på byns torg, den plats där man enligt traditionen firar La Tomatina.

Slagsmål
När kortegen med myndighetspersonerna, musikkåren och karnevalsfigurerna med jättehuvuden av papp tågade förbi, började några av ungdomarna, som hade velat vara med i tåget, knuffa de utklädda deltagarna i följet.
En av dessa ramlade på marken och när han rest sig började han slå på allt omkring sig, varefter alla började slåss. Ödet ville att strax bredvid fanns ett stånd med grönsaker, där lådor fyllda med olika varor var utställda till försäljning. Ungdomarna började kasta tomater på varandra, ända till dess byns ordningsmakt ingrep för att göra slut på bataljen.

Sedan 1959
Men det här bråket glömdes inte bort och följande år, samma onsdag i augusti förenades ungdomarna igen på torget och nu hade man tagit med sig tomater. På så sätt började bataljen igen, ända till dess ordningsmakten ännu en gång gjorde slut på bråket.
De följande åren motsatte sig myndigheterna en upprepning av detta tomatkrig, som redan gjort sig känt och uppskattat som "día de la Tomatina".
Men i en eller annan form har denna dag fortsatt att firas. Sedan 1959 har kommunledningen tillåtit firandet av La Tomatina, men under vissa ordnade former. Man insåg kanske att La Tomatina var ett sätt för byn att göra sig känd utanför det egna distriktet.

La Tomatina idag
Sedan 1980 är det kommunledningen, el Ayuntamiento, som står för organisationen och engagemanget i festen, under vilken man delar ut tonvis med tomater från flera lastbilar, som kör över torget.
Varje år deltar mer än 30.000 personer, innevånare i byn, turister och  nyfikna. Under en timme pågår detta festliga tomatkrig. Buñols gator är fyllda av personer i olika åldrar och av olika nationaliteter. Naturligtvis finns där mest infödda men även tyskar, svenskar, danskar, fransmän, engelsmän och andra besöker tomatfesten.

Lastbilar
Precis klockan 12 ges den första signalen om att festen börjar, ögonblicket då fem stora lastbilar, var och en lastad med mer än 20 ton tomater, kommer körande och börjar passera genom huvudgatan var femte minut.
Tomatlådorna lastas av på några "stationer" för att festdeltagarna ska hämta så mycket de förmår och sätta igång att kasta på varandra. De tusentals deltagarna blir svalkade genom att de människor, som betraktar spektaklet från sina balkonger, häller vatten över dem.
Precis klockan 13 ljuder den andra signalen, som sätter punkt för tomatkastningen. Då beger sig deltagarna mot ortens flod och till duscharna vid det lokala badet för att festdeltagarna ska tvätta av sig resterna av tomatröran.
När byns huvudgata blivit utrymd börjar frivilliga och lokalbefolkningen att spola gatan. Två timmar senare har byn återfått sitt vanliga utseende.

Råd för deltagare i La Tomatina
¤  Man ska inte ha med sig flaskor eller föremål som kan åstadkomma olyckor.
¤  Tomaterna ska vara sönderkramade innan de kastas för att inte skada någon.
¤  Se upp och var försiktig när lastbilarna passerar.
¤  Efter den andra signalen måste man sluta att kasta tomater.
Ja, La Tomatina är en särdeles spektakulär och färgrik fest.
Buñols kommunledning har förstått turistvärdet av denna fest och marknadsför den som den begivenhet det är. Den har på nätet en webbsida, som man lätt hittar under en sökmotor, t ex Google. Sök bara på La Tomatina, där finns information, även på engelska och bilder. Men som vanligt är verkligheten och det självupplevda bättre än bilder.Sista onsdagen i augusti är det dags igen
Sista onsdagen i augusti är det dags igen
Vittsjö